Koru'da Sunduğumuz Hizmetler

dil-ve-konusma-bozukluklari Dil ve Konuşma Bozuklukları
Konuşma, beyinden başlayan ve ses aracılığıyla ifade edilen karmaşık motor bir işlemdir.
ergoterapi Ergoterapi
Ergoterapinin amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.
aile danismanligi Aile Danışmanlığı ve Eğitim
Koru’da sadece terapi değil aile danışmanlığı ve eğitim hizmeti de vermekteyiz.
dil-destek Oyun ve Dil Destek Grupları
Koru’da dil ve konuşma gelişimini destekleyici oyun grupları düzenlenmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Gelişim takibi ve terapi
Ergoterapi ve duyu bütünleme
Artikülasyon / Fonolojik Bozukluklar
Ek bir engele bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Kekemelik (Çocuk, Ergen, Yetişkin) ve hızlı bozuk konuşma
Ses Bozuklukları
Apraksi ve Dizarti
Edinilmiş Dil Bozuklukları
Kekemelik, dil desteği ve oyun grupları
Dolaylı terapi ve rehberlik

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve konuşma terapistleri, kendi konularında ayırıcı tanı koyabilen, sorunları ve çözümlerini belirleyen, terapiyi planlayan ve yürüten, bu görevlerini yerine getirirken ilgili uzman ve yardımcı uzmanlarla sıkı bir işbirliği içerisinde çalışan bireylerarası iletişim sorunlarının çeşitli alanlarında uzmanlaşmış bağımsız bir meslek grubunun elemanlarıdır.

Dil ve konuşma terapisti herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan iletişim-dil-konuşma bozukluklarının ayırıcı tanısını koyan, diğer ilgili alanları (okuma-yazma v.b) da değerlendirerek terapi programları desenleyen ve uygulayan, terapinin etkililiği, yeterliliği, süresi konularında karar verme yetkisine sahip meslek elemanıdır.

Sorularınız için korudilvekonusma@gmail.com e-posta adresini kullanabilir veya arzu ederseniz bize telefonla ulaşabilirsiniz..

Koru

Her yaştan bireyin bütün dil, konuşma ve iletişim bozukluklarına hizmet vermek amacıyla kurulmuş, uzman dil ve konuşma terapistleriyle, terapi, tedavi ve rehberlik hizmetleri sunan bir dil ve konuşma bozuklukları merkezidir.

Aile, birey ve diğer uzmanlarla işbirliği içinde yaşanan dil ve konuşma bozukluklarına yönelik, bilimsel dayanaklı, bireye özgü planlanmış en nitelikli hizmeti sunmak.

Terapilerimizi bireyin ihtiyaç ve özelliklerine göre direkt ya da dolaylı olarak yürütüyoruz. Direkt terapilerde birey ve uzman düzenli olarak birebir seanslar yaparlar. Dolaylı terapilerde ise aile ve yakın çevreye etkinlik ve çevre düzenlemesi önerilerinde bulunulmakta, aileye rehberlik edilmekte ve birey takip edilmektedir.

Son Yazılanlar

duyu bütünleme ankara
DUYU İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI

Duyu Modülasyon Bozukluğu Duyusal bilginin derecesi, doğası veya yoğunluğuna göre derecelendirilmiş davranışla duyusal girdilere cevap vermekte zorluk şeklinde ortaya çıkar. Üç alt tipe ayrılır: a) Duyusal aşırı duyarlılık (sensory overresponsivity): Bir veya birçok duyu bilgisine tipik olandan daha fazla hız, yoğunluk ya da süre ile yanıt veren duyusal aşırı duyarlılık b) Duyusal azalmış duyarlılık (sensory […]

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ
ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ (PRENATAL DUYUSAL GELİŞİM) TAKTİL (DOKUNMA) DUYUSU Amaç Taktil duyusu dokunma sisteminin ve reflekslerin gelişmesi için önemli duyularımızdandır. Kişinin çevre içinde farkındalığını ve güvenliğini sağlamasını sağlar. Olgunlaşma hafta: Fetal hareketler (fetüsün hareketleri) ultrasonda görülür. 7,5 hafta: Perioral(ağız çevresi) bölgede uyarana hassasiyet gelişir. hafta: Sinir uçları pozisyonlanır. hafta: Primitif refleksler gelişir. hafta: […]

evde-dogru-konusma-aliskanlikleri
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

İLETİŞİM, DİL ve KONUŞMA Bozuklukları İLETİŞİM Duygu ve düşüncelerin belirli semboller yardımıyla aktarımıdır. Bu semboller kimi zaman sözlü ve yazılı kimi zaman da sözsüz simgelerdir. İletişimin gerçekleşmesi için semboller arcılığıyla mesaj yollayan kişi ( gönderici), gönderen mesajı alan bir başka kişi ( alıcı) ve alışverişin gerçekleştiği uygun bir ortamın olması gerekir. DİL Anlamları ifade etmek […]