AİLELER İÇİN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

AİLELER İÇİN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ NEDİR?

Aileler için.. İhtiyacınız olan bir dil ve konuşma terapisti mi? Çocuğunuzun dil ve konuşma gelişiminde, iletişim becerilerinde bir problem olduğunu düşünüyorsanız iletişime geçmeniz gereken kişi bir dil ve konuşma terapisti olabilir. Çocuğunuzda gözlemleyebileceğiniz problemlerden bazıları şunlar olabilir:
 • 2 yaşında veya daha büyük olmasına rağmen hala konuşmuyor, sözcükleri kullanmama,
 • Konuşuyor olmasına rağmen ama söylediklerinin anlaşılmama,
 • Konuşma çabasının yaşıtlarına kıyasla hiç ya da çok az olması,
 • Söylediklerinizi anlamama,
 • Sizinle ya da başkalarıyla iletişim kurmama,
 • Çok kısa cümlelerle kendini ifade etme,
 • Konuşurken takılma,
 • Okuma-yazmada problem yaşama.

Farklı problemler ya da aklınızdaki sorular için lütfen bizimle iletişime geçiniz. (sizin sorularınıza yönlenebilir)

İLETİŞİM, DİL ve KONUŞMA

İLETİŞİM

Duygu ve düşüncelerin belirli semboller yardımıyla aktarımıdır. Bu semboller kimi zaman sözlü ve yazılı kimi zaman da sözsüz simgelerdir. İletişimin gerçekleşmesi için semboller arcılığıyla mesaj yollayan kişi ( gönderici), gönderen mesajı alan bir başka kişi ( alıcı) ve alışverişin gerçekleştiği uygun bir ortamın olması gerekir.

DİL

Anlamları ifade etmek için toplumlarca kullanılan gelenekselleşmiş ve kuralları uzmanlaşmaya dayanan semboller sistemi. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan oldukça gelişmiş bir araçtır. Dil sözlü, yazılı ya da jestlere bağlı olabilir.

KONUŞMA

Beyinden başlayan ve ses aracılığıyla ifade edilen karmaşık motor bir işlemdir. Sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor ( nöromuskular) işlemlerdir.

DİL ve KONUŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dil, düşüncelerimizi sembolik olarak kodladığımız ve iletişim kurmak için kullandığımız toplumsal bir süreçtir. Konuşma ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerdir.

DİL ve KONUŞMA GELİŞİMİNDE AKSAKLIKLARI GÖSTEREN BAZI BELİRTİLER

 • Emme, yutma, çiğneme, salya kontrolünde güçlük
 • Konuşmanın nazal olması ( havanın konuşurken burundan gelmesi)
 • Kısıtlı sözcük dağarcığı
 • İsteklerini vurma, ağlama, bağırma gibi uygun olmayan biçimlerde belirtmesi
 • Konuştuklarının anlaşılmaması
 • Düşünce ve isteklerini anlatmakta güçlük çekmesi
 • İletişimi jest, mimik ve işaretle gerçekleştirmesi
 • Anlaşılmaz sesler çıkarması
 • İletişim kurmaya isteksiz olması
 • Yalnız kalmayı tercih etmesi
 • Çevredeki olaylara karşı isteksiz ve ilgisiz olması
 • Çevredeki seslere, konuşmalara tepkisiz kalması

Leave a comment