All posts by Koru Dil Ve Konuşma

el-rehabilitasyonu
EL REHABİLİTASYONU VE ERGOTERAPİ – ÖRNEĞİN ELDE KAS-SİNİR KESİLERİ

Ülkemizde yanlışlıkla bıçakla elimizi kesme, makine ile kesme, cam kırılması sonucu elin kesilmesi gibi olaylar maalesef sık yaşanmaktadır. Böyle bir durumun sonunca birey genellikle plastik cerrahına veya ortopediste gidiyor, gerekiyorsa ameliyat oluyor ve fizyoterapiye yönlendiriliyor. Dünyada “el rehabilitasyonu” deyince akla ise el cerrahları ve ergoterapistler ilk olarak gelir. Bu meslekler ülkemizde yeni tanınmaya başlanmıştır. Dünyada […]

duyu bütünleme ankara
DUYU İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI

Duyu Modülasyon Bozukluğu Duyusal bilginin derecesi, doğası veya yoğunluğuna göre derecelendirilmiş davranışla duyusal girdilere cevap vermekte zorluk şeklinde ortaya çıkar. Üç alt tipe ayrılır: a) Duyusal aşırı duyarlılık (sensory overresponsivity): Bir veya birçok duyu bilgisine tipik olandan daha fazla hız, yoğunluk ya da süre ile yanıt veren duyusal aşırı duyarlılık b) Duyusal azalmış duyarlılık (sensory […]

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ
ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ (PRENATAL DUYUSAL GELİŞİM) TAKTİL (DOKUNMA) DUYUSU Amaç Taktil duyusu dokunma sisteminin ve reflekslerin gelişmesi için önemli duyularımızdandır. Kişinin çevre içinde farkındalığını ve güvenliğini sağlamasını sağlar. Olgunlaşma hafta: Fetal hareketler (fetüsün hareketleri) ultrasonda görülür. 7,5 hafta: Perioral(ağız çevresi) bölgede uyarana hassasiyet gelişir. hafta: Sinir uçları pozisyonlanır. hafta: Primitif refleksler gelişir. hafta: […]

evde-dogru-konusma-aliskanlikleri
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

İLETİŞİM, DİL ve KONUŞMA Bozuklukları İLETİŞİM Duygu ve düşüncelerin belirli semboller yardımıyla aktarımıdır. Bu semboller kimi zaman sözlü ve yazılı kimi zaman da sözsüz simgelerdir. İletişimin gerçekleşmesi için semboller arcılığıyla mesaj yollayan kişi ( gönderici), gönderen mesajı alan bir başka kişi ( alıcı) ve alışverişin gerçekleştiği uygun bir ortamın olması gerekir. DİL Anlamları ifade etmek […]

ses bozuklukları
Dizartri

Dizartri Nedir? Dizartri; merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarlarına bağlı olarak konuşmanın üretim boyutunda kas kontrolünü etkileyen bir grup motor konuşma bozukluğudur. Dizartri, afazi gibi bir dil bozukluğu değildir; demans gibi bir bilişsel bozukluk da değildir; ya da anormal bir anatomik yapıdan kaynaklanan bir bozukluk değildir. Basit bir […]

otizm veya down sendromu
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir? Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB ), bir çeşit şemsiye kavram olup, bu başlık altında temelde benzer, ama ayrıntıda birbirinden farkları olan, otizmle ilgili değişik bozukluklar yer alır. Pratikte YGB yerine otizm yelpazesi terimi de kullanılmaktadır. Bu büyük şemsiye altında başlıca atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu, çocukluğun dezentegratif bozukluğu gibi otistik belirtilerin […]

gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları
Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş Dil ve Konuşmanın Tanımı Gecikmiş dil konuşma çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme gösterememesi durumudur. Çocuğun 2 yaşına geldiği halde birkaç anlamlı sözcüğü yoksa ya da 3 yaşına geldiği halde cümle kuramıyorsa ciddi bir dil sorunu var demektir. Dil ve konuşma gecikmesi 3 yaş altındaki dünya çocuk nüfusunun % 10’unda […]

dil ve konuşma bozukluğu
Konuşma Sesi Bozuklukları (KSB)

Konuşma Sesi Bozuklukları Türleri Nelerdir? Çocukların konuşmasının gelişiminde gecikme ve veya konuşmada güçlük olarak tanımlanabilir. Konuşma Sesi Bozuklukları; artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk gibi çeşitli alt kategorileri şemsiyesi altında toplayan bir durum olup; işitme kaybı, yarık damak gibi organik nedenler sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda yapısal ve nörolojik problemler konuşma sesi bozukluklarının nedenini oluşturmaktadır. Ayrıca bir çok […]

akıcı konuşma bozuklukları
Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık Bozuklukları Nelerdir? Takifemi: Hızlı bozuk konuşma Kekemelik: Konuşmanın akıcılığının tekrarlar, uzatmalar ve bloklarla kesintiye uğraması KEKEMELİK Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklardır. Kekemeliğe dil ve konuşma bozuklukları ya da artikülasyon bozukluğu da eşlik edebilir. Kişinin kekemelikle ilgili farkındalığı arttıkça gizleme ve önleme çabası […]

koru aile terapi
AİLELER İÇİN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

AİLELER İÇİN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ NEDİR? Aileler için.. İhtiyacınız olan bir dil ve konuşma terapisti mi? Çocuğunuzun dil ve konuşma gelişiminde, iletişim becerilerinde bir problem olduğunu düşünüyorsanız iletişime geçmeniz gereken kişi bir dil ve konuşma terapisti olabilir. Çocuğunuzda gözlemleyebileceğiniz problemlerden bazıları şunlar olabilir: 2 yaşında veya daha büyük olmasına rağmen hala konuşmuyor, sözcükleri kullanmama, Konuşuyor olmasına […]