DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

İLETİŞİM, DİL ve KONUŞMA Bozuklukları

İLETİŞİM

Duygu ve düşüncelerin belirli semboller yardımıyla aktarımıdır. Bu semboller kimi zaman sözlü ve yazılı kimi zaman da sözsüz simgelerdir. İletişimin gerçekleşmesi için semboller arcılığıyla mesaj yollayan kişi ( gönderici), gönderen mesajı alan bir başka kişi ( alıcı) ve alışverişin gerçekleştiği uygun bir ortamın olması gerekir.

DİL

Anlamları ifade etmek için toplumlarca kullanılan gelenekselleşmiş ve kuralları uzmanlaşmaya dayanan semboller sistemi. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan oldukça gelişmiş bir araçtır. Dil sözlü, yazılı ya da jestlere bağlı olabilir.

KONUŞMA

Beyinden başlayan ve ses aracılığıyla ifade edilen karmaşık motor bir işlemdir. Sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor ( nöromuskular) işlemlerdir.

DİL ve KONUŞMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dil, düşüncelerimizi sembolik olarak kodladığımız ve iletişim kurmak için kullandığımız toplumsal bir süreçtir. Konuşma ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerdir.

Leave a comment