DUYU İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI

  1. Duyu Modülasyon Bozukluğu

Duyusal bilginin derecesi, doğası veya yoğunluğuna göre derecelendirilmiş davranışla duyusal girdilere cevap vermekte zorluk şeklinde ortaya çıkar.

Üç alt tipe ayrılır:

  1. a) Duyusal aşırı duyarlılık (sensory overresponsivity): Bir veya birçok duyu bilgisine tipik olandan daha fazla hız, yoğunluk ya da süre ile yanıt veren duyusal aşırı duyarlılık
  2. b) Duyusal azalmış duyarlılık (sensory underresponsivity): Apati ya da uyuşukluğa yol açan duyusal bilgilere aldırış etmeyen ya da cevap vermeyen azalmış duyusal duyarlılık
  3. c) Duyu arayışı: Aşırı miktarda duyusal bilgi veya belirli bir duyusal bilgi türü için doyumsuz bir arzu ve aşırı miktarda duyusal arayışın olması

 

  1. Duyu Temelli Motor Bozukluklar

Postüral(vücut duruşu) ve istemli hareketlerde zorluklar olarak kendini gösterir ve iki grupta incelenir:

  1. a) Postüral bozukluklar
  2. b) Dispraksi

 

Praksis motor planlama yeteneğidir. Dispraksi ise “yeni eylemleri tasarlama, planlama, sıraya koyma ve yürütme konusunda problem” olarak tanımlanmaktadır. Beceriksizlik ve koordinasyon problemleri ile kendini gösterir. Bu bozukluğu olan kişiler kazaya yatkın olabilir, aktiviteler sırasında motor planlama bozukluğu gösterir ve motor görevlerini öğrenmek için ekstra zaman ve pratik gerekebilir.

 

  1. Duyusal Ayırt Etme (Diskriminasyon) Bozukluğu

Duyusal bilgilerin zor yorumlanması anlamına gelir. Bu bozukluğu olan kişiler “uyaranlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları” algılamakta zorluk çekerler. Bu bozukluk görsel, işitsel, taktil (dokunsal), vestibüler (denge duyusu) veya propriyoseptif (derin duyu) duyular ve tat/koku ile ilgili problemleri içerebilir. Bu bozuklukta yavaş motor performans veya ilgili duyu türlerine bağlı olarak öğrenme veya dil süreçleriyle ilgili zorluk ortaya çıkabilir.

Leave a comment