Tag Archives: duyu bütünleme

duyu bütünleme ankara
DUYU İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI

Duyu Modülasyon Bozukluğu Duyusal bilginin derecesi, doğası veya yoğunluğuna göre derecelendirilmiş davranışla duyusal girdilere cevap vermekte zorluk şeklinde ortaya çıkar. Üç alt tipe ayrılır: a) Duyusal aşırı duyarlılık (sensory overresponsivity): Bir veya birçok duyu bilgisine tipik olandan daha fazla hız, yoğunluk ya da süre ile yanıt veren duyusal aşırı duyarlılık b) Duyusal azalmış duyarlılık (sensory […]

435d1ea0-86ea-41b8-8b9e-6bbe651b32b8
DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ NEDİR?

DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ ‘DUYU BÜTÜNLEME’ Kişinin çevreden ve kendi vücudundan gelen uyarıları etkili olarak kullanabilmek için gerçekleştirdiği nörolojik bir organizasyon sürecidir. Duyu bütünleme tedavisinin temel amacı belirli algısal motor ve akademik becerileri öğretmek değil beynin duyuları organize ederek işlemleme sürecini geliştirmektir. DUYU BÜTÜNLEME SÜRECİ Vücuttan alınan duyusal bilginin analizini,sentezini ve organizasyonunu kapsayan nörolojik bir süreçtir. […]