Category Archives: Konuşma Bozuklukları

Konuşma-Terapisi
Çocuğum kekeliyor, neler yapabilirim?

Daha öncesinde kekemeliği olan bir bireyle karşılaşmamış aileler çocuklarında kekemelik başladığında başta bunu önemseseler de sonrasında paniklemeye ve buna yönelik yoğun endişe duymaya başlayabilmektedirler. Bu durumda ailelerin çocuklarına karşı verecekleri tepkiler, yaklaşımlar ve tutumlar bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin de kritik öneme sahiptir. Kekemelik çok uzun zamanlardır araştırılan üzerine çok konuşulan bir konuşma bozukluğudur. Bu nedenle […]

ses bozuklukları
Dizartri

Dizartri Nedir? Dizartri; merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarlarına bağlı olarak konuşmanın üretim boyutunda kas kontrolünü etkileyen bir grup motor konuşma bozukluğudur. Dizartri, afazi gibi bir dil bozukluğu değildir; demans gibi bir bilişsel bozukluk da değildir; ya da anormal bir anatomik yapıdan kaynaklanan bir bozukluk değildir. Basit bir […]

otizm veya down sendromu
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir? Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB ), bir çeşit şemsiye kavram olup, bu başlık altında temelde benzer, ama ayrıntıda birbirinden farkları olan, otizmle ilgili değişik bozukluklar yer alır. Pratikte YGB yerine otizm yelpazesi terimi de kullanılmaktadır. Bu büyük şemsiye altında başlıca atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu, çocukluğun dezentegratif bozukluğu gibi otistik belirtilerin […]

gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları
Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş Dil ve Konuşmanın Tanımı Gecikmiş dil konuşma çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme gösterememesi durumudur. Çocuğun 2 yaşına geldiği halde birkaç anlamlı sözcüğü yoksa ya da 3 yaşına geldiği halde cümle kuramıyorsa ciddi bir dil sorunu var demektir. Dil ve konuşma gecikmesi 3 yaş altındaki dünya çocuk nüfusunun % 10’unda […]

dil ve konuşma bozukluğu
Konuşma Sesi Bozuklukları (KSB)

Konuşma Sesi Bozuklukları Türleri Nelerdir? Çocukların konuşmasının gelişiminde gecikme ve veya konuşmada güçlük olarak tanımlanabilir. Konuşma Sesi Bozuklukları; artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk gibi çeşitli alt kategorileri şemsiyesi altında toplayan bir durum olup; işitme kaybı, yarık damak gibi organik nedenler sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda yapısal ve nörolojik problemler konuşma sesi bozukluklarının nedenini oluşturmaktadır. Ayrıca bir çok […]

akıcı konuşma bozuklukları
Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık Bozuklukları Nelerdir? Takifemi: Hızlı bozuk konuşma Kekemelik: Konuşmanın akıcılığının tekrarlar, uzatmalar ve bloklarla kesintiye uğraması KEKEMELİK Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklardır. Kekemeliğe dil ve konuşma bozuklukları ya da artikülasyon bozukluğu da eşlik edebilir. Kişinin kekemelikle ilgili farkındalığı arttıkça gizleme ve önleme çabası […]