Sesi Nasıl Üretiriz ?

Konuşma sesi üretimi, 3 sistemin bir arada ve eşgüdümlü çalışmasıyla meydana gelen karmaşık bir süreçtir. İlki ve temel olanı solunum (respirasyon) aşamasıdır. Nefes vermeden sesin oluşması imkansızdır. İkinci mekanizma ise ses tellerimizin (vokal foldlar), aralarından geçen havayla temasa girerek titreştiği/salındığı ses üretimi (fonasyon) aşamasıdır. Bu aşamada temel frekans denilen ham ses oluşur. Diğer bir mekanizma ise üretilen bu ham sesin, ses yolu boyunca gırtlak, damak, ağız ve burun boşluklarında şekillenerek kişiye özel tınısının oluştuğu titreşim (rezonans) aşamasıdır. Bu aşamada farklı fonemleri (sesler) üretmek için dil, dudak, damak ve çene hareketlerini kapsayan sesletim (artikülasyon) sistemi de yer almaktadır. Konuşma sesi üretimi aşamalarında birçok organ, kas ve yapı yer almaktadır. Özetle ses; akciğerler, ses telleri ve ses yolu üzerindeki yapıların uyumlu çalışması ile ortaya çıkmaktadır.