Bahar Cerit

BAHAR CERİT

Ergoterapist

2010 yılında Kırıkkale Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2015 yılında yılında Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün Türkiye’deki ikinci mezunları arasından “şeref öğrencisi” olarak mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinde Serebral palsi, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, down sendromu, sinir yaralanması olan çocuklarda özel ergoterapi tekniklereini kullanarak çalışmalar yaptı. Hacettepe ÜniversitesiDuyu Bütünlüğü Ünitesinde otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, öğrenme güçlüğü ve nörolojik problemleri olan ve herhangi bir tanısı olmayan fakat duyu modülasyonu sorunu olan çocuklar ile duyu bütünleme, günlük yaşam aktiviteleri, ince-kaba motor beceriler ve akademik beceriler üzerine çalışmalar yaptı. Hacettepe Üniversitesi Az gören ünitesinde Görme duyusunda kayıpları olan az gören bireyler ve görme engelliler ile bu kişilerin günlük yaşamda daha bağımsız olması, mevcut performanslarını ortaya çıkarması ve duyu bütünlüğü açısından desteklenmesi için çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Ünitesi, Geriatrik Rehabilitasyon Ünitesi, Onkoloji Ünitesi ve Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde pratik çalışmalar yaparak stajlarını tamamladı. Kaynaştırma eğitimi gören serebral palsili öğrencilerin okul aktivitelerine katılımlarını ve okul aktivite performanslarını arttırmaya yönelik ergoterapi müdahalelerinin uygulandığı projede yer aldı ve bu alandaki lisans bitirme teziyle 2015 yılında mezun oldu.

KATILDIĞI KONGRE, ORGANİZASYONLAR VE SERTİFİKALAR

Katılımcı

  Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (2013)

 I.Ulusal Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi (2014)

 II. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi (2015)

 Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (2015)

 III. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi (2016)

 Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması için Teknik Yardım

Projesi ‘İşe Hazırlık Eğitimi – Eğitimcinin Eğitimi’ (2016)

 14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve Rehabilitasyonu Kongresi

Konuşmacı

  III. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi (2016)

 

Sertifika

  CLASI Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı Modül: 1

 CLASI Ayres Duyu Bütünleme Sertifika Programı Modül: 2